top of page

De Dornmethode

De Dornmethode is een milde natuurgeneeskundige manuele wervel- en gewrichtsbehandeling, die klachten, voortkomend uit beenlengteverschil en scheefstand van bekken en/of wervels op een eenvoudige manier oplost. Het is in Duitsland ontwikkeld door Dieter Dorn en langzaam maar zeker wordt deze behandelmethode ook steeds meer in Nederland toegepast.

Het is een behandelmethode voor jong en oud, voor baby’s, kinderen en volwassenen die klachten of ziektes hebben die direct of indirect vanuit de wervelkolom zijn ontstaan. Ook dieren hebben veel baat bij deze behandelmethode, zolang ze maar niet agressief zijn en aangeraakt kunnen worden.

Kenmerkend voor de Dornmethode is dat er gecorrigeerd wordt in de beweging en niet in rust, zoals vaak bij andere therapieën het geval is. Het is een eenvoudige maar zeer effectieve methode.

Beenlengteverschil en bekkenscheefstand

De boodschap van de Dornmethode is eigenlijk heel eenvoudig;

De basis van de Dornmethode is altijd de correctie van het beenlengteverschil.


Bijna iedereen heeft beenlengteverschil. Beenlengteverschil kan o.a. veroorzaakt worden door: een ongeluk, een val, vertillen, een misstap, bepaalde beroepen waarbij het lichaam eenzijdig belast wordt (bijv. vrachtwagenchauffeur), maar het komt vooral ook door het (met de benen over elkaar) zitten.


De benen zijn de steunpilaren van ons bekken, onze basis. Als de basis niet goed is en deze pilaren ongelijk lang zijn dan staat ook het bekken scheef: bekkenscheefstand! Dit werkt ook weer door in de gehele wervelkolom. Hierdoor kan de wervelkolom niet optimaal functioneren en kunnen er allerlei pijnklachten in het lichaam ontstaan.

Het scala aan klachten die met Dorn te behandelen zijn is vrij groot en divers. Door scheefstand in de wervels kunnen zenuwen (deels) bekneld raken. Hierdoor kunnen signalen vanuit de hersenen naar het orgaan waarmee de beknelde zenuw verbonden is, niet goed meer doorgegeven worden.

Dit geldt ook voor de prikkel die vanuit het orgaan terug naar de hersenen gaat. Door scheefstand in de wervels te corrigeren kunnen ook de zenuwen zich herstellen en kunnen fysieke klachten, waarbij de link naar de rug niet direct was gelegd, toch veranderen.

De behandeling​

 • Als eerste wordt er gekeken of er sprake is van beenlengteverschil, als er een verschil wordt geconstateerd dan wordt dit gecorrigeerd.

 • Vervolgens worden de heupen gecontroleerd en indien nodig gecorrigeerd, daarna het SI-gewricht en de wervels tot aan het achterhoofd (de atlas).
 • Vervolgens worden de armen gecorrigeerd (schouder, elle boog, pols, vingers), evenals de kaken en de sleutelbeenderen.
 • Tijdens de behandeling pendelt de cliënt met de benen of armen, of draait het hoofd zodat de spieren die bij de verschoven wervels of gewrichten horen, niet kunnen fixeren terwijl de wervel onder zachte druk terugschuift in de gewenste positie.
 • Een behandeling wordt altijd afgesloten met een ontspannende Breuss-massage om de wervelkolom nog verder te strekken.

De therapie bestaat uit minimaal 3 behandelingen, die met een tussenpose van 7 à 10 dagen worden toegepast.

De eerste behandeling bestaat uit een intakegesprek, Dornbehandeling en een Breuss-massage en duurt ong. 1,5 uur. De vervolgbehandeling duurt ong. 1 uur.

Naast deze behandelingen is het belangrijk dat de cliënt dagelijks zelfhulpoefeningen doet om het lichaam te herinneren aan zijn nieuwe positie.

Door de Dornmethode kan iedereen zijn benen op gelijke lengte houden.

De eerste 2 à 3 dagen na de behandeling moet men zware inspanning vermijden. Er kan wat spierpijn optreden op plaatsen waar de wervels gecorrigeerd zijn. Dat betekent dat de nieuwe positie gestabiliseerd wordt.

Door de behandeling wordt het lichaam aangezet tot het afscheiden van afvalstoffen. Er wordt dan ook geadviseerd om veel water te drinken, dit helpt om het afvoeren van de vrijgekomen afvalstoffen te bevorderen.

Indicaties voor de Dornmethode


Indicaties zijn symptomen en chronische aandoeningen waarbij de Dornmethode zeer goede resultaten boekt. Omdat ook alle zenuwuiteinden van de wervelkolom worden behandeld, heeft het ook een gunstig effect op alle organen. 

 • Beenlengteverschil
 • Hoofdpijn en migraine
 • Nek- en schouderpijn
 • Hoge/lage rugklachten
 • Ischias, spit
 • Whiplash
 • Darm- en blaasproblemen
 • Galblaas- en schildklierklachten
 • Chronische vermoeidheid
 • Artrose en reumatische klachten
 • Beginnende osteoporose
 • Ziekte van Bechterew
 • Chronische hernia
 • Bekkenscheefstand
 • Bekkeninstabiliteit
 • Armklachten (tennisarm, golfersarm)
 • RSI
 • Carpaal tunnel syndroom

In sommige gevallen is het echter niet mogelijk om Dorn toe te passen.

Contra-indicaties

 • Bij ernstige degeneratie van de tussenwervelschijven.
 • Bij ernstig overgewicht, doordat therapeut de behandeling niet kan uitvoeren
 • Acute hernia
 • (bot-) Kanker
 • Vergevorderde osteoporose
 • Acute migraine
 • Acute ontstekingen (m.u.v. Bechterew)
 • Na een ongeluk, zonder een arts te hebben bezocht
 • Botbreuken
 • Als men niet op eigen kracht binnen kan komen.
 • Na hernia- of heup operatie kan na 6 weken voorzichtig behandeld worden.
 • Niet in het eerste trimester van de zwangerschap.
 • Verlammingsverschijnselen ( u moet zelfstandig kunnen lopen, staan en zich kunnen oprichten)
 • De Dornmethode kan van invloed zijn op medicatiegebruik, bv. hartmedicatie of schildkliermedicatie.

BREUSS-MASSAGE​

De massage volgens Rudolf Breuss is een zachte, energetische rug massage.

Deze massage werkt in op fysieke en psychische spanningen en is gericht op de verbetering van de tussenwervelschijven.

De wervelkolom wordt zachtjes gemasseerd met St. Jansolie. De olie trekt in het weefsel en geeft de tussenwervelschijven weer zijn elasticiteit en souplesse terug.

Rudolf Breuss vergeleek het met een spons. Wanneer er lange tijd druk wordt uitgeoefend op een natte spons dan wordt het water eruit gedrukt en verliest de spons zijn elasticiteit. Voeg je weer vocht toe aan de spons dan krijgt hij zijn elasticiteit weer terug.


De Dornbehandeling wordt in de meeste gevallen afgesloten met de Breuss-massage. Als er sprake is van erg veel pijn en/of spanning kan de Breuss-massage ook vóór de Dornbehandeling plaatsvinden.


Natuurlijk kunt u de Breuss-massage ook afzonderlijk van de Dornbehandeling ondergaan. In de praktijk is gebleken dat het een zeer ontspannend en pijn verminderend  effect heeft.

bottom of page